+381 69 4 400 500 office@kotlarnica.rs

ventilacione
komponente


Vazdušni difuzori, rashladni plafoni i hlađenje betonskog jezgra.

Prvi evropski proizvođač metalnih perforiranih duct sistema za pulziju i difuziju vazduha u bilo kakvom okruženju.

SINTRA razvija inovativne sisteme za tretman ambijentalnog vazduha, baziranog na MIX-IND® tehnologiji, koja za cilj ima postizanje najvišeg nivoa efikasnosti za svako postrojenje. U poređenju sa tradicionalnim sistemima distribucije vazduha koji koriste standardne kanalske sisteme kao što je SPIROJET ili slično MIX – IND® tehnološki sistemi nude sledeće značajne prednosti:

 • Homogenitet temperature u oba smera horizontalno i vertikalno sa max ±1°C bez obzira na visinu objekta.

 • Maksimalni komfor sa optimalnom kontrolom rezidualnih brzina u zauzetoj zoni

 • Totalna destratifikacija posebno u visokim zgradama čak i u objektima višim 40m

 • Bez povratnih ventilatora za kanalski razvod vazduha pa u skladu sa tim manje gubitaka pritiska za ventilatore, niži troškovi održavanja, niži troškovi za kanalski razvod.

 • Potpuna regeneracija endogene toplote dobijene disipacijom u objektu kroz opremu, osvetljenje.

 • Primenjivo i u visokim i u niskim objektima bez gubitaka.

 • Lako zaobilaženje prepreka u objektima.

 • Mogućnost ubacivanja vazduha na niskim temperaturama bez potencijalnih problema kondenzacije

 • Mogućnost postavljanja dugih linija uz manje količine kanala, manje opterećenja na objekat, i smanjeni ukupni trošak kanala.

 • Mogućnost značajnog umanjenja ukupnih troškova investicije kroz korišćenje besplatne usluge AIDED DESIGN koji može da omogući optimizaciju sistema protoka vazduha na objektima srednjih i velikih gabarita.

Varijabilni proton vazduha omogućuje sledeće:

 • Uštede do 80% u radu ventilatora

 • Uštede do 80% kroz optimizacije troškova zamene filtera

 • Umanjenje mehaničkog trošenja i održavanja, omogućuje da na ova način povećamo Varijabilni comfor za izbor i zamenu bilo u koje vreme u zauzetoj zoni, u zavisnosti od uslova

Katalozi