+381 69 4 400 500 office@kotlarnica.rs

ESCO Kotlarnica


esco kotlarnica
kotlarnica

Pružamo ESCO usluge koje obezbeđuju širok spektar mera za uštedu energije. Fokusirani smo na smanjenje CO2 emisije. ESCO je poslovni model koji pomaže da se ostvari balans između lokalne revitalizacije i očuvanja okoline.

Smanjivanje troškova energetike bez rizika

ESCO poslovni model omogućuje Total Energy Saving usluge i garantuje uštede objektima koji troše velike količine energije, kao što su hoteli, komercijalne ustanove, poslovne zgrade, fabrike, bolnice, kao i javne ustanove. Svi troškovi (uključujući trošak opreme, objekta kao i troškove ESCO usluga) su pokriveni kroz umanjenje troškova.

 Pored osnovne uštede koja je garantovana, mogu se očekivati i dodatni benefiti kroz sisteme oporezivanja, koji su već prisutni u većini zemalja EU.

Prednosti

  • Rešenje „Ključ u ruke“ fokusirano na obezbeđivanju ušteda energije
  • Pomoć korisnicima da razumeju njihove energetske potrebe i potencijalne uštede
  • Moguće preuzimanje rizika finansiranja i investiranja

ESCO Modeli Ugovaranja

Finansiranje od strane trećih lica Third Party Financing, kao vrsta privatno javnog partnerstva jedan je od načina finansiranja energetskih usluga u objektima javne potrošnje. Kotlarnica nudi tri načina ugovaranja energetskih usluga:

  • Ugovaranje održavanja energetskih sistema privatnog objekta ili javnog objekta
  • Ugovaranje pružanja određene energetske usluge (npr. ugovaranje isporuke energije grejanja ili hlađenja)
  • Ugovaranje učinka, odnosno uštede energije koju troši objekat (Energy Performance Contracting)

ESCO Modeli finansiranja

1. Korisnik plaća opremu i/ili usluge

2. Finansijska ustanova pozajmljuje novac klijentu i / ili ESCO

3. ESCO investira