+381 69 4 400 500 office@kotlarnica.rs

ESCO Kotlarnica


esco kotlarnica
kotlarnica

U duhu inovacija fokusiranih na štednji resursa i smanjenju potrošnje, naša kompanija spada u ESCO (Energy Service Companies), odnosno one kompanije koji uz usavršene i oprobane mehanizmima maksimizuju resurse uvažavajući princip energetske efikasnosti.

Da budemo precizniji – garantujemo uštedu objektima koji troše velike količine energije, a svi troškovi (oprema, objekat, ESCO usluge) pokriveni su kroz umanjenje troškove.

Pored osnovne uštede, koja je zagarantovana i proverena, očekujte od nas i:

  • Rešenje „Ključ u ruke“ – fokusirano na uštedi energije
  • Bilo koju vrstu korisničke pomoći ili razjašnjenja oko ušteda i razumevanja energetskih potreba
  • Preuzimanje rizika finansiranja i investicije po dogovoru

Kako ugovaramo ESCO modele?

Kao jedan od mogućih načina finansiranja energetskih usluga u objektima javne potrošnje nudimo vam tzv. finansiranje od strane trećih lica, koje predstavlja vrstu javno-privatnog partnerstva.

Nudimo vam tri vrste ugovaranja energetskih usluga:

  • Ugovaranje održavanja energetskih sistema privatnog ili javnog objekta
  • Ugovaranje pružanja određene energetske usluge – npr. isporuka energije grejanja ili hlađenja
  • Ugovaranje učinka, tačnije uštede energije koju troši objekat

ESCO Modeli finansiranja

1. Korisnik plaća opremu i/ili usluge

2. Finansijska ustanova pozajmljuje novac klijentu i / ili ESCO

3. ESCO investira