+381 69 4 400 500 office@kotlarnica.rs

Da li znate da možete da uštedite

do 70% na računima za grejanje?

Da li znate da možete da uštedite do 70% na računima za grejanje?

Upotreba obnovljivih izvora energije ima dobar uticaj na rastuću populaciju, njen razvoj i sveopšte dobro. Upotrebom obnovljivih izvora redukuje se efekat staklene bašte i smanjuje emisija štetnih gasova, a prirodni resursi postaju produktivniji.

Kako da uštedite sa toplotnom pumpom?

Jedina energija koju korisnik plaća je struja za pokretanje kompresora. Za 1kW električne energije dobijate preko 6kW toplote, tako da se koristi višestruko više energije nego što je plaćeno.

Kako radi toplotna pumpa?

Pre svega treba znati da toplotna pumpa koristi energiju iz vazduha, vode ili zemlje. Uz pomoć te energije pumpa obezbeđuje vodu (toplu ili hladnu) koja se preko radijatora, fan coil-a ili podnog grejanja distribuira u prostoriju. Na ovaj način vrši se zagrevanje ili hlađenje. Tako se već postojeća energija iz prirode pretvara u korisnu toplotnu energiju koja nam služi za zagrevanje ili hlađenje prostorija (domova, kancelarija, proizvodnih pogona itd).

Toplotne pumpe su pouzdanije i sigurnije od svakog sistema baziranog na sagorevanju. Troškovi eksploatacije su znatno niži od kotlova na gas, struju ili naftu. Emisija ugljen dioksida je smanjena, pri čemu nivo konverzije energije u grejanje ili rashlađivanje ostaje na visokom nivou.

Za očekivati je da će ovi sistemi u bliskoj budućnosti biti u sistemu podsticaja i drugih olakšica u investiranju, a sve u skladu sa međunarodnim Podsticajima za Obnovljivu Toplotu (RHI).