+381 69 4 400 500 office@kotlarnica.rs

beskamatno
kreditiranje


Napokon možete da priuštite grejanje kakvo vaša porodica zaslužuje.

Kupite od nas svu opremu za poboljšanje energetske efikasnosti Vaših objekata koristeći beskamatnu kreditnu liniju koju smo obezbedili za vas.

U saradnji sa partnerskom bankom, Kotlarnica vam od sada nudi mogućnost fininasiranja toplotnih pumpi, kao i njihove montaže korišćenjem beskamatnog kredita.

Toplotne pumpe predstavljaju najjeftiniji savremeni sistem grejanja. Za 1kW električne energije dobijate i preko 6kW toplote. Na taj način, ostvarujete značajno smanjenje potrošnje, tj. plaćate samo 20% do 25% energije koju biste potrošili konvencionalnim sistemima za grejanje. Od sada ih je moguće kupiti preko beskamatne kreditne linije u saradnji sa Credit Agricole bankom sa otplatom i do 36 meseci koju smo formirali za Vas.

Kontaktirajte nas i već danas smanjite račune za do 70%!

Beskamatni potrošački krediti u EUR

Osnovne karakteristike proizvoda

 • Vrsta kredita: Potrošački kredit indeksiran u EUR
 • Valuta kredita: RSD indeksiran EUR
 • Kriterijumi za indeksiranje: indeksiran u EUR
 • Iznos kredita: 500 – 10.000 EUR
 • Period otplate: 6 – 72 meseca
 • Učešće: min 30%
 • Nominalna kamatna stopa: 0%
 • Trošak obrade kredita: 0%
 • Prevremena i delimična otplata: 0%
 • Bez kamate
 • Bez troška prevremene i delimične otplate
 • Fiksna rata u eurima za ceo period otplate

Reprezentativni primer za klijente bez zarade u CAS:

Iznos na profakturi Iznos kredita Učešće Period otplate NKS Rata EKS
5.000 EUR 3.500,00 EUR 1.500,00 EUR 36 meseci 0.00%* 97,22 EUR 1,59%

*Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 22.12.2017. Dospeće rate svakog 5‐og u mesecu. Troškovi na teret klijenta koji ulaze u EKS: menice 50 RSD, troškovi kreditnog biroa 246 RSD, trošak održavanja računa 290 RSD mesečno.

Instrumenti obezbeđenja

 • solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • administrativna zabrana

Reprezentativni primer za klijente bez zarade u CAS:

Iznos na profakturi Iznos kredita
5.000 EUR 3.500,00 EUR
Učešće Period otplate
1.500,00 EUR 36 meseci
NKS Rata EKS
0.00%* 97,22 EUR 1,59%

*Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 22.12.2017. Dospeće rate svakog 5‐og u mesecu. Troškovi na teret klijenta koji ulaze u EKS: menice 50 RSD, troškovi kreditnog biroa 246 RSD, trošak održavanja računa 290 RSD mesečno.

Instrumenti obezbeđenja

 • solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • administrativna zabrana

Beskamatni potrošački kredit u RSD

Osnovne karakteristike proizvoda

 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijumi za indeksiranje: Nema kriterijum za indeksiranje
 • Iznos kredita: 50,000 – 1,200,000 RSD
 • Period otplate: 6 – 72 meseci
 • Učešće: min 30%
 • Nominalna kamatna stopa: fiksno 0%
 • Nominalna kamatna stopa: 0%
 • Bez troška obrade zahteva
 • Bez troškova prevremene i delimične otplate
 • Bez kamate
 • Bez učešća
 • Bez troškova obrade
 • Fiksna rata u dinarima za ceo period otplate
 • Bez troška prevremene i delimične otplate

Reprezentativni primer za klijente bez zarade u CAS:

Iznos na profakturi Iznos kredita Učešće Period otplate NKS Rata EKS
600.000 RSD 600.000 RSD 0 RSD 36 meseci 0% 16.666,67 RSD 1,10%
Iznos na profakturi Iznos kredita
600.000 RSD 600.000 RSD
Učešće Period otplate
0 RSD 36 meseci
NKS Rata EKS
0.00%* 16.666,67 RSD 1,10%

*Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 22.12.2017. Dospeće rate svakog 5‐og u mesecu. Troškovi na teret klijenta koji ulaze u EKS: menice 50 RSD, troškovi kreditnog biroa 246 RSD, trošak održavanja tekućeg računa 290 RSD mesečno.

Instrumenti obezbeđenja

 • solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • administrativna zabrana