+381 69 4 400 500 office@kotlarnica.rs

radijantni sistem


kotlarnica-radijatori

Kompanija se bavi proizvodnjom radijatora i sušača peškira i izvozi 98% svog proizvodnog programa

Proizvodni kapacitet Warma dostigao je 60.000 jedinica na mesečnom nivou, u modernom postrojenju površine veće od 37.000 m2. Atraktivni program izvozi se u Evropu, Bliski Istok, SAD, Argentinu i Brazil. Svi proizvodi su u skladu sa ISO 9001:2008 Sistema Menažmenta Kvaliteta.

Warma proizvodi odgovaraju svim standardima obnovljivih izvora energije u skladu sa najnovijim tehnologijama.

Kompanija se usklađuje sa principima Totalnog Menadžmenta Kvaliteta TQM i kroz svoju organizaciju prezentuje visok nivo usluge i kvaliteta proizvoda. Kao primarni cilj poslovne politike postavljena je zaštita čovekove okoline (prevencija zagađenja bukom i zagađenja vode i vazduha).

Katalozi