+381 69 4 400 500 office@kotlarnica.rs

klima
komore


Klima komore predstavljaju sisteme za centralnu pripremu vazduha. Pomoću ovih komora se uspešno i efikasno rešava problem klimatizacije i distribucije vazduha untar prostora.

Prilagođena rešenja kompanije Robatherm

Ova kompanija je ponudila sofisticirana, inovativna rešenja kao odgovor na različite ljudske potrebe. Kada se koriste i održavaju na pravilan način, Robatherm jedinice daju vrhunski kvalitet vazduha, ventilacije i kondicioniranja vazduha.

U ponudi imamo:

Katalozi