+381 69 4 400 500 office@kotlarnica.rs

klima
komore


Prilagođena rešenja kompanije Robatherm

Sofisticirana rešenja su odgovor kompanije Robatherm različitim ljudskim potrebama i zahtevima u pogledu sobnog vazduha. Zahvaljujući kompetencijama specijalizovanog proizvođača klima komora (AHUs), kombinovano sa neuporedivom različitošću u veličinama i kapacitetima, kao i rangu komponenata, u mogućnosti smo da ponudimo jedinice koje su optimalno skrojene za zahtevanu aplikaciju.

Individualna i standardizovana klima komora

Kvalitet jedne klima komore zavisi od mnogo detalja. Kada su u pitanju kućišta i komponente u mogućnosti smo da odgovorimo željama i potrebama vaših i naših kupaca. Naš modular AHU koncept nudi veliku raznolikost u implementaciji.

Neobavezan dizajn

Mogućnosti realizacije kompletnog dizajna su neograničene. Weather-proof model komora AHU su takođe na raspolagnju – opciono ponuđeni za ATEX (Atmosphere Explosives), higijenske ili aplikacije za bazene. Komore su takođe rasoložive u zahtevanim bojama.

Kada se koriste i održavaju na pravilan način, Robatherm jedinice daju vrhunski kvalitet vazduha, ventilacije i kondicioniranja vazduha – Higijenski Standardi Sertifikovani prema VDI 6022

TrueIndividual klima komore

Adaptacija ka individualnom kupcu je glavna karakteristika našeg poslovanja. TrueIndividual AHU označava individualnost koja je kombinovana sa preciznošću industrijske proizvodnje. Dok TrueCompact predstavlja već predkonfigurisane medicine iz serije TrueIndividual nude neograničenu fleksibilnost: preseci mogu biti izabrani skoro bez ograničenja od 1000 m³/h do 320 000 m³/h, a klima komore mogu biti dizajnirane u L-, T- ili U- obliku.

TrueCompact klima komore

Konceptualno su dizajnirane za svakodnevnu upotrebu. Robatherm TrueCompact’s plug and play štede vreme i trud i predviđene su za projekte sa kratkoročnim rokovima za projektovanje i profilisanje. Centralne jedinice iz TrueCompact serije su razvijene za najvišu efikasnost i praktičnih su dimenzija.

Katalozi