+381 69 4 400 500 office@kotlarnica.rs

ventilacione
komponente


KIEFER

Innovations with air – Atmosfera dobrog osećaja koja traje više od 130 godina

Zašto Kiefer proizvodi?

Kiefer je jedna od vodećih kompanija u segmentu ventilacije i kondicioniranja vazduha više od 130 godina. Razvijamo vazdušne difuzore, rashladne plafone, sisteme fan coila kao i sisteme hlađenja betonskog jezgra u sopstvenoj laboratiriji protoka vazduha duže od tri decenije. Komfor, kvalitet i odgovorna upotreba resursa su prioritet našeg razvojnog procesa. Naš odnos od poverenja sa vlasnicima objekata, arhitektama i kancelarijama za tehničko planiranje su visoko vrednovani. Zadovoljstvo naših kupaca nam je veoma važno. To znači da smo od pomoći tokom svake faze projekta: od inicijalne ideje i skeč crteža tokom planiranja pa sve do isporuke porudžbenice.

Zbog toga što dobar kvalitet vazduha promoviše dobar osećaj za svakog zaposlenog, naši proizvodi podrazumevaju distribuciju vazduha bez vlage, atraktivnog su dizajna i optimizovane energetske efikasnosti.

Komponente ovakvog sistema ventilacije su:

 • Vazdušni difuzori
 • Rashladni plafoni
 • Hlađenje betonskog jezgra

Ove komponente predstavljaju srce proizvodnog programa Kiefer – a i to na dva načina: kao standardizovani proizvodi i kao zasebna rešenja u specifičnim projektima.

Katalozi

SINTRA

(Sistemi Innovativi per il Trattamento dell’Aria ambiente)

Prvi evropski proizvođač metalnih perforiranih duct sistema za pulziju i difuziju vazduha u bilo kakvom okruženju.

SINTRA razvija inovativne sisteme za tretman ambijentalnog vazduha, baziranog na MIX-IND® tehnologiji, koja za cilj ima postizanje najvišeg nivoa efikasnosti za svako postrojenje. U poređenju sa tradicionalnim sistemima distribucije vazduha koji koriste standardne kanalske sisteme kao što je SPIROJET ili slično MIX – IND® tehnološki sistemi nude sledeće značajne prednosti:

 • Homogenitet temperature u oba smera horizontalno i vertikalno sa max ±1°C bez obzira na visinu objekta.

 • Maksimalni komfor sa optimalnom kontrolom rezidualnih brzina u zauzetoj zoni

 • Totalna destratifikacija posebno u visokim zgradama čak i u objektima višim 40m

 • Bez povratnih ventilatora za kanalski razvod vazduha pa u skladu sa tim manje gubitaka pritiska za ventilatore, niži troškovi održavanja, niži troškovi za kanalski razvod.

 • Potpuna regeneracija endogene toplote dobijene disipacijom u objektu kroz opremu, osvetljenje.

 • Primenjivo i u visokim i u niskim objektima bez gubitaka.

 • Lako zaobilaženje prepreka u objektima.

 • Mogućnost ubacivanja vazduha na niskim temperaturama bez potencijalnih problema kondenzacije

 • Mogućnost postavljanja dugih linija uz manje količine kanala, manje opterećenja na objekat, i smanjeni ukupni trošak kanala.

 • Mogućnost značajnog umanjenja ukupnih troškova investicije kroz korišćenje besplatne usluge AIDED DESIGN koji može da omogući optimizaciju sistema protoka vazduha na objektima srednjih i velikih gabarita.

Varijabilni proton vazduha omogućuje sledeće:

 • Uštede do 80% u radu ventilatora

 • Uštede do 80% kroz optimizacije troškova zamene filtera

 • Umanjenje mehaničkog trošenja i održavanja, omogućuje da na ova način povećamo Varijabilni comfor za izbor i zamenu bilo u koje vreme u zauzetoj zoni, u zavisnosti od uslova

Katalozi

SMAY

Inovativna i sveobuhvatna rešenja za ventilaciju i protivpožarnu zaštitu

Skoro 30 godina obezbeđuje rešenja za ventilaciju i protivpožarnu zaštitu. Kompanija nudi rešenja za zaštitu zdravlja ljudi i održivosti imovine u svim tipovima građevinskih objekata.

Komponente ovakvog sistema ventilacije su:

 • Opremu za ventilaciju
 • Uređaje i sisteme za ventilaciju koji zadovoljavaju najstrože EU standarde

Smay uređaji i sistemi nalaze primenu u prestižnim kancelarijama, rezidencijalnim objektima, tržnim centrima, hotelima, bolnicama i laboratorijama, kao i u industrijskim objektima.

Kategorije proizvoda

Katalozi