+381 69 4 400 500 office@kotlarnica.rs

oprema za
podstanice


kotlarnica-oprema-za-podstanice
Tankovi prema zahtevu kupca
 • Akumulacioni tankovi za toplu i hladnu tehničku vodu

 • Izmenjivači u tanku sa mogućnostima povezivanje na različite energetske izvore: freonski rashladni uređaji, toplotne pumpe, čileri, amonijačni rashladni

 • Akumulacioni tankovi za toplu sanitarnu vodu

Instalaciona oprema za razvod kroz zgrade i opremanje podstanica
 • Kompletni razdelni ormani sa dva temperaturna režima

 • Merni ormari za potrošnju energije i vode

 • Mix stanice sa i bez integrisane pumpe

 • Radijatorski i drugi ventil

 • Navojna i prirubnička armatura za podstanice sa aktuatorima

Matra pumpe
 • Cirkulacione pumpe sa trobrzinskim motorima

 • Cirkulacione elektronske pumpe

 • Sing i dvostruke cirkulacione prirubničke pumpe velikog kapaciteta

 • Potapajuće bunarske pumpe