+381 69 4 400 500 office@kotlarnica.rs

ZADOVOLJNI KLIJENTI

REFERENCE

Metro Serbia

Oprema:

WBAN 302 – 8 jedinica, WSAN-XEM-HW-60.4 – 8 jedinica

WBAN 302

Datasheet

ELFOEnergy Vulcan Medium predstavlja seriju visoko temperaturnih toplotnih pumpi, idealnih za grejanje, hlađenje i rešenja za toplu vodu u centralizovanim sistemima. Idealna za centralizovane sisteme kao što su rezidencijalni kompleksi, hoteli i kolektivne aplikacije.
Rad na spoljnoj temperaturi od – 18 C, uz proizvodnju tople vode do 60 C pri spoljnim temperaturama od – 10 C. Menadžment dualne temperature i proizvodnja tople vode.

WSAN-XEM-HW

Datasheet

Benefiti ELFOEnergy Magnum HW linije su:

 • VELIKA POUZDANOST: zahvaljujući dvostrukom ciklusu rashladnog medija, dokazanoj arhitekturi i komponentama koje se proizvode uz veliko iskustvo.
 • ŠIRI RADNI OPSEG: rad sa spoljnim vazduhom od – 20 C i proizvodnja tople vode na 55 C pri toj spoljnoj temperaturi. Proizvodnja tople vode na 65 C pri spoljnoj tempertauri od – 13 C.
 • NAPREDNA TEHNOLOGIJA: modulišuća pumpna jedinica razvijena od strane Clivet, koja sadrži dve paralelne pumpe kontrolisane preko invertora, dozvoljavaju nižu potrošnju i u isto vreme rad u kritičnim uslovima. Automatski smanjuju protok vode u skladu sa potrebama zahtevanim od strane sistema kontrolišući pritisak ili temperaturu, i preventivno delujući na blokade usled preopterećenja u kritičnim uslovima.
Hotel u vlasništvu Novaka Djokovića

Oprema:

WSHN-XEE-MF

WSHN-XEE-MF

Datasheet

ELFOEnergy Ground Medium je multifunkcionalna taplotna pumpa za unutrašnju instalaciju, idelana za multi family i komercijalne zgrade. One mogu da generišu toplotnu i rashladnu energiju simultano i nezavisno.

Glavne karakteristike su:

 • VISOKA SEZONSKA EFIKASNOST: garantovana kombinacijom nekoliko kontrolnih koraka, koji adaptiraju kapacitet koji se usklađuje sa aktuelnim energetskim potrebama od strane sistema kao i regeneracije energije koje obnavljaju do 100 % snabdevenog kapaciteta dalje unapređujući efikasnost.
 • GEOTERMALNA VERZIJA: koristeći specifične izmenjivače za geotermal ili zatvoreni ciklus sondi omugućujemo da efikasnost bude maksimizirana.
 • PREDNAMONTIRANI SISTEM: sve glavne component sistema su snabdevene na jedinici, osiguravajući maksimalnu pouzadnost i laku montažu.
 • MODULARNOST i MENADŽMENT VIŠE JEDINICA U KASKADI: kompaktna konstrukcija dozvoljavaju kombinovane multi jedinice u optimizovanom prostoru koje omogućuju sistem visoke snage. Kontrola omogućava kooridnaciju do 7 jedinica upravljajući automatski radom sa maksimalnom efikasnošću.
Atlas Capital Crna Gora

Oprema:

Water source heat pump system instolled 9 mwatt water to water unit

Bazen u Zemunu

Oprema:

WSHN-XEE2-MF-55.2

WSHN-XEE-MF

Datasheet

ELFOEnergy Ground Medium je multifunkcionalna taplotna pumpa za unutrašnju instalaciju, idelana za multi family i komercijalne zgrade. One mogu da generišu toplotnu i rashladnu energiju simultano i nezavisno.

Glavne karakteristike su:

 • VISOKA SEZONSKA EFIKASNOST: garantovana kombinacijom nekoliko kontrolnih koraka, koji adaptiraju kapacitet koji se usklađuje sa aktuelnim energetskim potrebama od strane sistema kao i regeneracije energije koje obnavljaju do 100 % snabdevenog kapaciteta dalje unapređujući efikasnost.
 • GEOTERMALNA VERZIJA: koristeći specifične izmenjivače za geotermal ili zatvoreni ciklus sondi omugućujemo da efikasnost bude maksimizirana.
 • PREDNAMONTIRANI SISTEM: sve glavne component sistema su snabdevene na jedinici, osiguravajući maksimalnu pouzadnost i laku montažu.
 • MODULARNOST i MENADŽMENT VIŠE JEDINICA U KASKADI: kompaktna konstrukcija dozvoljavaju kombinovane multi jedinice u optimizovanom prostoru koje omogućuju sistem visoke snage. Kontrola omogućava kooridnaciju do 7 jedinica upravljajući automatski radom sa maksimalnom efikasnošću.
Merkur NS Beograd

Oprema:

2 chiller, 400 kW

WSAT-XSC

Datasheet

SPINchiller toplotne pumpe i čileri omogućuju maksimalnu energetsku efikasnost tokom kompletnog radnog ciklusa. SPINchiller koristi modular scroll tehnologiju sa više compressor na its calks rattled, venture za elektronsku ekspanziju i pločaste evaporatore sa visokoefikasnim imenjivačima toplote. On označava visoku ESEER efikasnost tokom sezonskog radnog ciklusa.

Glavne karakteristike su:

 • VERZIJA DUALNE ENERGIJE: standardna EXCELLENCE verzija sa EUROVENT klasom A ocenom nudi najvišu energetsku efikasnost tokom sezonskog ciklusa kao i tokom uslova punog opterećenja. PREMIUM verzija takođe omogućuje odličan učinak pri parcijalnim opterećenjima i ima kompaktni dizajn što omogućuje dodatnu konkurentnost.
 • SISTEM ZA SVE APLIKACIJE: SPINchiller je raspoloživ u četiri zasebne serije: Liquid Chiller, Liquid Chiller sa direktnim Free Cooling radom ili glycofree, reverzibilna toplotna pumpa, multifunkcionalna toplotna pumpa za simultanu proizvodnju rashladne vode, tople vode i sanitarne vode. Svi modeli imaju dualni ciklus rashlade.
 • TIHA: veoma nizak Nivo buke je rezultat optimizovanih dimenzija uz korišćenje inovativnih AxiTop diffuser sa regeneracijom kinetičke energije.
 • INDUSTRIJALIZOVANI SISTEM: jedinice mogu da se montiraju lako i brzo zahvaljujući brzim konekcijama ka korisniku, činjenici da su već predviđene za električne instalacije i zahvaljujući potpunom izvršenom radnom testu koji je urađen pre isporuke.
Hemofarm

Oprema:

CHILLER WSAT-XSC-2 500 kW

WSAT-XSC

Datasheet

SPINchiller toplotne pumpe i čileri omogućuju maksimalnu energetsku efikasnost tokom kompletnog radnog ciklusa. SPINchiller koristi modular scroll tehnologiju sa više compressor na its calks rattled, venture za elektronsku ekspanziju i pločaste evaporatore sa visokoefikasnim imenjivačima toplote. On označava visoku ESEER efikasnost tokom sezonskog radnog ciklusa.

Glavne karakteristike su:

 • VERZIJA DUALNE ENERGIJE: standardna EXCELLENCE verzija sa EUROVENT klasom A ocenom nudi najvišu energetsku efikasnost tokom sezonskog ciklusa kao i tokom uslova punog opterećenja. PREMIUM verzija takođe omogućuje odličan učinak pri parcijalnim opterećenjima i ima kompaktni dizajn što omogućuje dodatnu konkurentnost.
 • SISTEM ZA SVE APLIKACIJE: SPINchiller je raspoloživ u četiri zasebne serije: Liquid Chiller, Liquid Chiller sa direktnim Free Cooling radom ili glycofree, reverzibilna toplotna pumpa, multifunkcionalna toplotna pumpa za simultanu proizvodnju rashladne vode, tople vode i sanitarne vode. Svi modeli imaju dualni ciklus rashlade.
 • TIHA: veoma nizak Nivo buke je rezultat optimizovanih dimenzija uz korišćenje inovativnih AxiTop diffuser sa regeneracijom kinetičke energije.
 • INDUSTRIJALIZOVANI SISTEM: jedinice mogu da se montiraju lako i brzo zahvaljujući brzim konekcijama ka korisniku, činjenici da su već predviđene za električne instalacije i zahvaljujući potpunom izvršenom radnom testu koji je urađen pre isporuke.
Petrol Srbija

Oprema:

unit wban 302

WBAN 302

Datasheet

ELFOEnergy Vulcan Medium predstavlja seriju visoko temperaturnih toplotnih pumpi, idealnih za grejanje, hlađenje i rešenja za toplu vodu u centralizovanim sistemima. Idealna za centralizovane sisteme kao što su rezidencijalni kompleksi, hoteli i kolektivne aplikacije.
Rad na spoljnoj temperaturi od – 18 C, uz proizvodnju tople vode do 60 C pri spoljnim temperaturama od – 10 C. Menadžment dualne temperature i proizvodnja tople vode.

Vila Senjak

Oprema:

20 kW, voda-voda

WSH-EE/WSHN-EE

Datasheet

Geothermalna energija iz zemlje ili vode iz zemlje može da omogući grejanje i hlađenje, sa značajno nižim troškovima. ELFOEnergy Ground jedinice su specijalno konstruisane za korišćenje u otvorenom ciklusu obezbeđujući sve benefite vazduhom hlađenih jedinica kao što su: efikasnost, automatska adaptacija, i tihi rad.

Pogodne su za sisteme sa fan coilima, radijantnim panelima, ili radijatorima. Grejanje i hlađenje koristeći energiju iz zemlje (geotermal) ili vode. Fleksibilni rad: voda voda ili glikol voda – voda sistem.

H&M Bograd

Oprema:

WSAN-XEM-HW

WSAN-XEM-HW

Datasheet

ELFOEnergy Magnum HW je serija toplotnih pumpi visoke temperature, idealna za grejanje, hlađenje, i rešenja za toplu vodu za centralizovane sisteme.
Benefiti ELFOEnergy Magnum HW linije su:

 • VELIKA POUZDANOST: zahvaljujući dvostrukom ciklusu rashladnog medija, dokazanoj arhitekturi i komponentama koje se proizvode uz veliko iskustvo.
 • ŠIRI RADNI OPSEG: rad sa spoljnim vazduhom od – 20 C i proizvodnja tople vode na 55 C pri toj spoljnoj temperaturi. Proizvodnja tople vode na 65 C pri spoljnoj tempertauri od – 13 C.
 • NAPREDNA TEHNOLOGIJA: modulišuća pumpna jedinica razvijena od strane Clivet, koja sadrži dve paralelne pumpe kontrolisane preko invertora, dozvoljavaju nižu potrošnju i u isto vreme rad u kritičnim uslovima. Automatski smanjuju protok vode u skladu sa potrebama zahtevanim od strane sistema kontrolišući pritisak ili temperaturu, i preventivno delujući na blokade usled preopterećenja u kritičnim uslovima.
Cinestar Novi Sad

Oprema:

10 Roof Tops

Gazprom Beograd

Oprema:

WBAN 302

WBAN 302

Datasheet

ELFOEnergy Vulcan Medium predstavlja seriju visoko temperaturnih toplotnih pumpi, idealnih za grejanje, hlađenje i rešenja za toplu vodu u centralizovanim sistemima. Idealna za centralizovane sisteme kao što su rezidencijalni kompleksi, hoteli i kolektivne aplikacije.
Rad na spoljnoj temperaturi od – 18 C, uz proizvodnju tople vode do 60 C pri spoljnim temperaturama od – 10 C. Menadžment dualne temperature i proizvodnja tople vode.

Klub Bardova

Oprema:

unit roof top CSNX

CSNX

Datasheet

Autonomni sistemi za kondicioniranje vazduha CSNX-XHE2 serije su medicine roof top tips razvijene od strane CLIVET, a koristeći najnovije tehnologije raspoložive na tržištu posvećene tretmanu vazduha. Namenjene su kondicioniranju vazduha za zone visoke posećenosti kao što su Kongresni Centri, bioskopske dvorane, pozorišta, restorani, barovi, diskoteke.

 • RAZNOLIKOST UPOTREBE: širok opseg verzija, opcija, i dodataka omogućuju unikatnu integraciju i fleksibilnost izbora, bez obzira na nameru upotrebe i spoljašnji klimat.
 • JEDNOSTAVNO ZA POZICIONIRANJE I MONTAŽU: jedinice su izuzetno kompaktne, perfektne za pozicioniranje na izuzetno zauzetim krovovima. Jedinice su predtestirane u fabrici, omogućuju momentalni početak rada zahvaljujući pristupu paketa, koji uključuje sve što sistemu treba. Jedino zahteva da bude povezan sa strujnim izvorom i sistemom za vazduh.
 • REDUKOVAN TROŠAK UPRAVLJANJA: zahvaljujući visokoj efikasnosti inovativnog ciklusa rashlade optimizovanog za funkcionisanje na parcijalnom opterećenju, free coolig opciji, regeneraciji toplote, opciono dodatim elektrostatičkim vazdušnim filterima, automatskoj kontroli i podešavanju svih protoka vazduha drastično se umanjuje potrošnja energije a time i trošak upravljanja sistemom.

SMARTPACK je raspoloživ u dve verzije:

 • CONSTANT CAPACITY UNIT (JEDINICA KONSTANTNOG KAPACITETA) – Komfort ambijenta je postignut prebacivanje skvence kompresora na on ili off. Termalna inercija opsluženog okruženja doprinosi održavanju željenih uslova.
 • VARIABLE CAPACITY UNIT (JEDINICA VARIJABILNOG KAPACITETA) – Omogućuje snabdevanje onog kapaciteta koji je zahtevan zahvaljujući Digital ScrollTM kompresorskoj tehnologiji (u manjim modelima) ili putem većih kompresora koji rade na istom rashladnom ciklusu ( u većim modelima). Ubačeni vazduh konstantno varira, za maksimalni komfor korisnika.
Hemomont Crna Gora

Oprema:

WBAN 302

WBAN 302

Datasheet

ELFOEnergy Vulcan Medium predstavlja seriju visoko temperaturnih toplotnih pumpi, idealnih za grejanje, hlađenje i rešenja za toplu vodu u centralizovanim sistemima. Idealna za centralizovane sisteme kao što su rezidencijalni kompleksi, hoteli i kolektivne aplikacije.
Rad na spoljnoj temperaturi od – 18 C, uz proizvodnju tople vode do 60 C pri spoljnim temperaturama od – 10 C. Menadžment dualne temperature i proizvodnja tople vode.

JYSK

Oprema:

Roof top unit CKN-71

CKN-71

Datasheet

SMARTPACK je inovativni opseg visoke efikasnostu autonomnih kondicionera vazduha, pročišćavanja i obnovljanja u malim i srednjim okruženjima kao što su prodavnice, barovi, mali restorani, servisne stanice, showroom instalacije, outleti, tehničke sobe i proizvodne zone.

 • KOMPAKTNI DIZAJN: usvojena tehnička rešenja omogućuju jedinici da bude izuzetno kompaktna i jednostavno ugradljiva u različite arhitektonske kontekste.
 • NIZAK TROŠAK EKSPLOATACIJE: veoma visok nivo efikasnosti inovativnog rashladnog ciklusa, optimizovanog za rad na parcijalnim opterećenjima, free cooling u, standardnoj regenearciji energije na jedinicama sa izduvnim gasovima, elektrosnkim filterima niskog pritiska i inteligentnim menadžmentom ventilacije omogućuje drastičnu uštedu u potrošnji energije kao rezultat troška rada i ekploatacije.
 • RAZNOVRSNA UPOTREBA: već ranije prihvaćena tehnologija u većim jedinicama i veliki broj raspoloživih verzija i opcija omogućuju ovoj jedinici da bude veoma fleksibilna i pogodna za sve situacije.

SMARTPACK je raspoloživ u dve verzije:

 • CONSTANT CAPACITY UNIT (JEDINICA KONSTANTNOG KAPACITETA) – Komfort ambijenta je postignut prebacivanje skvence kompresora na on ili off. Termalna inercija opsluženog okruženja doprinosi održavanju željenih uslova.
 • VARIABLE CAPACITY UNIT (JEDINICA VARIJABILNOG KAPACITETA) – Omogućuje snabdevanje onog kapaciteta koji je zahtevan zahvaljujući Digital ScrollTM kompresorskoj tehnologiji (u manjim modelima) ili putem većih kompresora koji rade na istom rashladnom ciklusu ( u većim modelima). Ubačeni vazduh konstantno varira, za maksimalni komfor korisnika.
Sirupana

Oprema:

cooling water process wsat-xsc3-160.4

WSAT-XSC

Datasheet

SPINchiller toplotne pumpe i čileri omogućuju maksimalnu energetsku efikasnost tokom kompletnog radnog ciklusa. SPINchiller koristi modular scroll tehnologiju sa više compressor na its calks rattled, venture za elektronsku ekspanziju i pločaste evaporatore sa visokoefikasnim imenjivačima toplote. On označava visoku ESEER efikasnost tokom sezonskog radnog ciklusa.

Glavne karakteristike su:

 • VERZIJA DUALNE ENERGIJE: standardna EXCELLENCE verzija sa EUROVENT klasom A ocenom nudi najvišu energetsku efikasnost tokom sezonskog ciklusa kao i tokom uslova punog opterećenja. PREMIUM verzija takođe omogućuje odličan učinak pri parcijalnim opterećenjima i ima kompaktni dizajn što omogućuje dodatnu konkurentnost.
 • SISTEM ZA SVE APLIKACIJE: SPINchiller je raspoloživ u četiri zasebne serije: Liquid Chiller, Liquid Chiller sa direktnim Free Cooling radom ili glycofree, reverzibilna toplotna pumpa, multifunkcionalna toplotna pumpa za simultanu proizvodnju rashladne vode, tople vode i sanitarne vode. Svi modeli imaju dualni ciklus rashlade.
 • TIHA: veoma nizak Nivo buke je rezultat optimizovanih dimenzija uz korišćenje inovativnih AxiTop diffuser sa regeneracijom kinetičke energije.
 • INDUSTRIJALIZOVANI SISTEM: jedinice mogu da se montiraju lako i brzo zahvaljujući brzim konekcijama ka korisniku, činjenici da su već predviđene za električne instalacije i zahvaljujući potpunom izvršenom radnom testu koji je urađen pre isporuke.
AD Glumac, skladište lekova Dobanovci

Oprema:

40 kW, voda-voda

WSH-EE/WSHN-EE

Datasheet

Geothermalna energija iz zemlje ili vode iz zemlje može da omogući grejanje i hlađenje, sa značajno nižim troškovima. ELFOEnergy Ground jedinice su specijalno konstruisane za korišćenje u otvorenom ciklusu obezbeđujući sve benefite vazduhom hlađenih jedinica kao što su: efikasnost, automatska adaptacija, i tihi rad.

Pogodne su za sisteme sa fan coilima, radijantnim panelima, ili radijatorima. Grejanje i hlađenje koristeći energiju iz zemlje (geotermal) ili vode. Fleksibilni rad: voda voda ili glikol voda – voda sistem.

Lidl Retail

Oprema:

System Zero toplotne pumpe

Datasheet

System Zero

Ove toplotne pumpe su jedinstvene zato sto rade bez ikakvih energetskih gubitaka a Takodje su jedinstvene na tržištu jer su jedine koje rade sa oba toplotna izvora, vazduh voda i voda voda.

Došla je nova snaga u toplotne pumpe za komercijalne i industrijske aplikacije: System Zero. Zaboravite i/ili System Zero je prva serija proizvedenih toplotnih pumpi za kombinovane izvore energise, uključujući i otpadnu energise, regulišući ih za maksimalnu efikasnost. Sve to vreme rade sa environmental friendly egentom propane. Rezultat? Zero (null) energije koja propada kao i nula bačenog novca. Ovo pravi System Zero visoko fleksibilnim rešenjem za veoma širok opseg aplikacija. Za skladišta, blokove zgrada, System Zero je patentirani all rounder.

Hotel Apartment Sava Mala 59

Oprema:

Dimplex LAK 14

Datasheet

LAK 14

Split Toplotna Pumpa sa optimizovanim funkcijama – grejanje, hlađenje i proizvodnja tople vode

Efikasna, “environmentally-friendly” i CO2 – neutralni rad u kombinaciji sa PV system ili eco – snaga odnosom.

Unutrašnja jedinica sa predinsatliranim hidrauličkim komponentama za brzu montažu. Kompletno sa svim sklopovima uključujući i hydrobox i elektrogrejač, plug and play.

Cylindar za proizvodnju sanitary code kao i buffer tank za unutrašnju jedinicu optimizovan za pokrivanje potreba object za koji je namenjen.

VIG Plaza

Oprema:

Rashladni plafonski paneli INDUCOOL (2310m)

INDUCOOL

Datasheet

ENERGIJA

Niske energetske potrebe zahvaljujući free cooling, higijenski minimalni protok vazduha rezidualnog grejanja koristeći hladnu vodu.

TEHNOLOGIJA

Integrisani visoko produktivni linearni difuzor zadovoljava najviše zahteve u pogledu ambijentalnog komfora.

ARHITEKTURA

Premium aluminijumski profili mogu se koristiti kao elementi dizajna prostora, njihova niska prostorna zgusnutost omogućava arhitekti razne mogućnosti za dizajn tavanica.

FUNKCIJA

Kako objasniti ekstremno visok termalni komfor? Odgovr leži u integrisanim profilima, koji su esencijalno izašli iz Kiefer INDUL linearnih difuzora i razvijeni eksluzivno za INDUCOOL. Ovi integrisani profili koriste efekat visoke indukcije da dovuku topao ambijentalni vazduh preko vodom hlađenih aluminijumskih ploča. U zavisnosti od parametara ovaj način dostiže kapacitet od 500 W/m. Visoka indukcija sa donje strane INDUCOOL panela – i tako direktno u prostoriju – osiguravajući brzu redukciju u brzini vazduha koji napušta prostor i temperaturnim razlikama, tako da se najveće potrebe u pogledu ambijentalnog komfora postižu u zauzetim zonama. Više od ovoga, u letnjem periodu tokom niskog snabdevanja vazduhom dovodi do uvećanog odvlaživanja vazduha u centralnoj jedinici, rezultujući u značajnom uvećanju komfora unutrašnjeg klimata.

Hotel Apartment 59, Beograd

Oprema:

AirLeaf DC Inverter

AriLeaf

Datasheet

TOPLO ZIMI, RASHLAĐENO LETI, U POTPUNOJ TIŠINI, UNIKATNOG DIZAJNA NAJTANJI U INDUSTRIJI!

AirLeaf DC Inverter terminal je najbolje is the best all-in-one rešenje za grejanje, hlađenje, i odvlaživanje. Omogućava izvanredne uštede energije jer može biti uparen sa generatorima tolpote niske temperature kao što su toplotne pumpe, kondenzacioni bojleri, i sistemi sa ugrađenim solarnim kolektorima.
Sa svojim sofisticiranim temperaturnim regulatorom, AirLeaf garantuje komfor tokom svih sezona. On greje i hladi ekstremno brzo, i kada dostigne željenu temperaturu on nastavlja precizno i tiho.
Tokom grejanja, AirLeaf razvija efektivno efekat prirodne konvekcije (slično radijatoru) koji značajno umanjuje potrebe aktivne ventilacije. Njegov atraktivni dizajn i tankoća (sao 13 cm dubine) omogućuje da se veoma efektno integriše u bilo koju vrstu rešenja i objekta.

Design Aartman Hotel, Kneginje Ljubice

Oprema:

AirLeaf DC Inverter

AriLeaf

Datasheet

TOPLO ZIMI, RASHLAĐENO LETI, U POTPUNOJ TIŠINI, UNIKATNOG DIZAJNA NAJTANJI U INDUSTRIJI!

AirLeaf DC Inverter terminal je najbolje is the best all-in-one rešenje za grejanje, hlađenje, i odvlaživanje. Omogućava izvanredne uštede energije jer može biti uparen sa generatorima tolpote niske temperature kao što su toplotne pumpe, kondenzacioni bojleri, i sistemi sa ugrađenim solarnim kolektorima.
Sa svojim sofisticiranim temperaturnim regulatorom, AirLeaf garantuje komfor tokom svih sezona. On greje i hladi ekstremno brzo, i kada dostigne željenu temperaturu on nastavlja precizno i tiho.
Tokom grejanja, AirLeaf razvija efektivno efekat prirodne konvekcije (slično radijatoru) koji značajno umanjuje potrebe aktivne ventilacije. Njegov atraktivni dizajn i tankoća (sao 13 cm dubine) omogućuje da se veoma efektno integriše u bilo koju vrstu rešenja i objekta.

IKEA, Beograd

Oprema:

Kompletan sistem ventilacije, grejanja i hlađenja

Prvi Evropski proizvođač metalling perforiranih duct sistema za Pulziju i Difuziju vazduha u bill kakvom okruženju.

SINTRA razvija inovativne sisteme za tretman za tretman ambijentalnog vazduha, baziranog na MIX-IND® tehnologiji, kola za cilia ima postizanje najvišeg nivoa efikasnosti za svako postrojenje.
U poređenju sa tradicionalnim systemic distribucije vazduha koji koriste preferring duct system kao što je SPIROJET ili slično MIX – IND® tehnološki sistemi nude sledeće značajne prednosti:

 • Homogenitet temperature u oba smera horizontalno i vertikalno sa max ±1°C bez obzira na visinu objekta.
 • Maksimalni komfor sa optimalnopm kontrolom rezidualnih brzina u zauzetoj zoni
 • Totalna destratifikacija posebno u visokim zgradama čak i u objektima višim 40m
 • Bez povratnih ventilatora za kanalski razvod vazduha pa u skladu sa tim manje gubitaka pritiska za ventilatore, niži troškovi održavanja, niži troškovi za kanalski razvod.
 • Potpuna regeneracija endogene toplote dobijene disipacijom u objektu kroz opremu, osvetljenje.
 • Primenjivo i u visokim i u niskim objektima bez gubitaka.
 • Lako zaobilaženje prepreka u objektima.
 • Mogućnost ubacivanja vazduha na niskim temperaturama bez potencijalnih problema kondenzacije
 • Mogućnost postavljanja dugih linija uz manje količine kanala, manje opterećenja na objekat, i smanjeni ukupni trošak kanala.
 • Mogućnost značajnog umanjenja ukupnih troškova investicije kroz korišćenje besplatne usluge AIDED DESIGN kola može da omogući optimizaciju sistema portico vazduha possession na objektima srednjih i velikih gabarita.

Ova sistem je patetiran i kao take dustpan samo od SINTRA.

Elektropionir Beograd

Oprema:

K30 toplotna pumpa

Datasheet

Jedina toplotna pumpa vazduh voda na tržištu koja radi do – 30 sa visokim COP i na veoma niskim temperaturama čak i ispod – 20 C.

Pumpa radi u više režima:

 1. Grejanje
 2. Hlađenje
 3. Grejanje i Topla Voda
 4. Hlađenje i proizvodnja tople vode
 5. Pored ovih parametara pumpa ima veoma konkurentnu cenu a na tržištu je prisutna pod našim KRAFTWERK brendom.

Mlekara Šabac

Oprema:

Sistem hladjenja sirovog mleka direktnim hladjenjem uz veliku energetsku efikasnost i uštedu u odnosu na standardni sistem akumulacije leda u bazenima ledene vode

Meggle Kragujevac

Oprema:

Sistem hladjenja sirovog mleka direktnim hladjenjem uz veliku energetsku efikasnost i uštedu u odnosu na standardni sistem akumulacije leda u bazenima ledene vode